Oorzaken van agorafobie

Agorafobie of pleinvrees is een irrationele angst voor openbare ruimtes. De precieze oorzaak van agorafobie of pleinvrees is niet gekend. Het is wel zo dat onderzoekers geloven dat er een relatie is met volgende elementen: paniekstoornissen, genen, problemen met ruimtelijk inzicht en psychologische factoren. Er moet nog opgemerkt worden dat niet één enkele oorzaak van agorafobie aan te wijzen valt. Het kan verscheidende oorzaken kennen.

Paniekstoornissen         

Agorafobie kan een gevolg zijn van eerdere paniekaanvallen. De angsten kunnen zich ontwikkelen als een resultaat van paniekaanvallen die geassocieerd worden met bepaalde situaties of plaatsen waar de aanval plaatsvond. Deze situaties en plaatsen worden dan zo veel mogelijk vermeden. Het is echter niet altijd zo dat paniekaanvallen de oorzaak zijn. Pleinvrees kan ook veroorzaakt worden door andere fobieën, zoals angst voor ziekte of criminaliteit. 

Genen

Een aantal studies tonen aan dat bepaalde genetische mutaties de kans op het ontwikkelen van angststoornissen zoals pleinvrees kunnen verhogen. Hoe deze mutaties juist bedragen tot een verhoogd risico op angsten, is nog niet duidelijk. Wat we wel weten, is dat een aantal specifieke genetische mutaties gekoppeld zijn aan angststoornissen. 

Problemen met ruimtelijk inzicht

Er zijn een aantal relaties gevonden tussen agorafobie en ruimtelijk inzicht. Sommige mensen die aan agorafobie lijden, hebben een verzwakt evenwichtsysteem en kunnen moeilijk ruimtes inschatten. Zij zijn daarom sterk afhankelijk van visuele signalen. Daardoor kunnen deze personen zich overweldigd en gedesoriënteerd voelen in grote, drukke ruimtes. 

Psychologische factoren 

Er zijn een aantal psychologische elementen die kunnen leiden tot pleinvrees:

  • Traumatische jeugdervaringen, bijvoorbeeld een vroegtijdig verlies van de vader.
  • Een relatie waarmee je niet gelukkig bent of als je een partner hebt die je voortdurend controleert.
  • Een voorgeschiedenis van alcohol- en drugmisbruik.
  • Stressvolle gebeurtenissen ervaren. Een voorbeeld hiervan is het verlies van je job. 

Niet bij alle gevallen van agorafobie zijn er psychologische oorzaken te vinden. Maar het is wel zo dat deze aandoening vaker wordt aangetroffen bij mensen die een scheiding achter de rug hebben of mensen die hun man of vrouw verloren zijn. Door de psychologische impact van zulke situaties, zijn deze mensen vatbaarder voor agorafobie.