Oorzaak van ADHD

Er zijn vandaag erg veel kinderen met ADHD. Dit is een gedragsstoornis die bestaat uit een aandachtsprobleem en hyperactiviteit. Het is niet helemaal zeker of dat enkel te wijten is aan verbeteringen in de medische wereld, waardoor men nu sneller en beter een diagnose kan stellen. Er gaan immers ook stemmen op die menen dat kinderen veel te snel een medische diagnose krijgen, terwijl een zekere hyperactiviteit en gebrek aan aandacht volgens hen eigen is aan het opgroeien van vele kinderen. 

Het is inderdaad zo dat het gedrag van kinderen gelijkenissen vertoont met het gedrag dat veroorzaakt wordt door ADHD. In deze tekst concentreren we ons op de mogelijke oorzaken van deze gedragsstoornis.

Wat veroorzaakt ADHD?

Wat nu precies ADHD veroorzaakt, is tot op heden niet geweten. Men neemt echter wel aan dat er erfelijk overdraagbare factoren in het spel zijn. Het hedendaags onderzoek probeert genen te identificeren die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de aanwezigheid van ADHD. Wat wel al zeker is, is dat er een link is tussen ADHD en de structuur van je hersenen. De plaatsen in de hersenen die aandacht en impulsiviteit sturen, blijken anders te functioneren bij mensen met deze gedragsstoornis. 

Ook heeft de ziekte logischerwijs te maken met het functioneren van de chemicaliën in de hersenen die activiteit en aandacht reguleren. Deze stoffen heten dopamine en noradrenaline. Andere studies hebben ontdekt dat bepaalde hersendelen van kinderen met ADHD zich zo’n drie jaar later ontwikkelen dan bij kinderen zonder ADHD. Dit zou kunnen verklaren waarom sommige kinderen met ADHD “er uit groeien”. Vroeger dacht men trouwens dat ADHD een kinderziekte was, die na de puberteit wel overwaaide. Dit is niet het geval.

Is er een verband met omgevingsfactoren?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van cafeïne, alcohol en nicotine door de zwangere moeder de kans op ADHD verhoogt. Ook andere verdovende middelen hebben een gelijkaardig effect. Enkele studies suggereren dat ook de blootstelling aan lood iets met het verschijnen van de stoornis te maken zou hebben.

Veel ouders geloven dat suiker en suikerderivaten kinderen hyperactiever maken. Suiker heeft echter niets te maken met ADHD, niet als rechtstreekse, maar ook niet als onrechtstreekse factor.