Hoe te werk gaan bij isoleren?

De voorbereidende werken

Voordat je begint een isolatie te plaatsen kan je best nagaan waar en hoeveel isolatie je moet plaatsen. Raadpleeg een energieauditeur en vraag hem je woning te analyseren.

Nadat je weet hoeveel isolatie je moet plaatsen, kan je kijken of het mogelijk is om de isolatie zelf te instaleren. Als je denkt dat het beter is om met een vakman te praten kan je dat best doen, zodat je zonder twijfels zit. Desnoods praat je met een architect die je in elke fase adviseert. De architect kan je indien nodig ook doorverwijzen.

De drie basiselementen van isoleren

Om je huis op een juiste manier te isoleren moet je rekening houden met drie belangrijke punten:

  • De thermische eigenschappen van je huis
  • De hygrometrische karakteristieken
  • De verluchting van je huis

Deze drie elementen zijn belangrijk bij de isolatie van je huis. Als aan één van deze elementen niet voldaan wordt, is je huis niet juist geïsoleerd.

De energieauditeur

De energieauditeur maakt een analyse van de huidige isolatie in het huis. Hij komt daarvoor naar je huis om ter plaatse de analyse op te stellen. Daarna kan hij tips geven bij de renovatie van de isolatie.

Bij zijn analyse kan de energieauditeur gebruik maken van infrarood-thermografie of infiltrometrie om duidelijk te stellen waar de isolatie aangepast moet worden.

Niet overisoleren

De energieauditeur kan je ook adviseren hoeveel isolatie je op welke plaats moet instaleren. Zo zal je niet overisoleren, en onnodige kosten maken.

Vervolgens zal hij je ook tips geven om een hygrometrisch evenwicht te behouden. Het is immers van belang om toch nog een ventilatie in huis mogelijk te maken, zodat het vocht niet in de muren of in de isolatie dringt. Als zowel met de thermische, als met de hygrometrische elementen rekening gehouden wordt, dan zal je isolatie goed werken.

De verschillende soorten isolatie

Tot slot zal de energieauditeur aangeven op welke plaats je moet isoleren. Dit kan zijn:

  • De muren
  • De buitenkant van de woning
  • De binnenkant van de woning
  • Tussen de muren
  • Het dak

Hij zal je ook zeggen welk isolatiemateriaal je best gebruikt.

Lees meer over: energieauditeur , isolatie , isoleren , muren , woning