Bouwvergunning voor plaatsen van zonnepanelen

Heb je een bouwvergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?

Het plaatsen van een zonnepaneel kan meestal gebeuren zonder een stedenbouwkundige vergunning. Op 1 december 2008 is de wet aangepast, waardoor de meeste huizen zonder bouwvergunning een zonnepaneel mogen hebben.

Zijn er richtlijnen voor platte daken?

Bij platten daken moet je in sommige gevallen wel een bouwvergunning aanvragen. Als de zonnepanelen meer dan 1 meter boven de dakrand komen, is het nodig om eerst een stedenbouwkundige vergunning te hebben alvorens je de zonnepanelen plaatst. Als de zonnepanelen minder dan 1 meter boven de dakrand komen, mag je zonder bouwvergunning de zonnepanelen plaatsen.

Zijn er richtlijnen voor hellende daken?

Zonnepanelen die geïntegreerd worden in het hellend dak hebben geen bouwvergunning nodig. In dat geval worden de zonnepanelen gebruikt als dakbedekking, of als vervanging van de dakbedekking.

Met welke voorschriften moet rekening gehouden worden?

Zowel bij hellende daken, als bij platte daken, moet je rekening houden met drie voorschriften:

  • De voorschriften van een bijzonder plan en aanpak (BPA)
  • Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • De verkavelingsvergunning

Vraag dus zeker meer informatie bij je gemeente of provincie alvorens je beslist zonnepanelen te plaatsen. Het is immers zo dat voor beschermde monumenten of bouwkundig erfgoed er andere voorschriften gelden. In dat geval zal je altijd eerst een bouwvergunning moeten vragen voordat je zonnepanelen mag plaatsen. Vraag in dat geval ook informatie bij monumentenzorg.

Als er speciale voorschriften gelden voor je huis kan alsnog een bouwvergunning verkregen worden via een ‘afwijking’ op de vergunning.