Behandeling van ADHD

ADHD is een gedragsstoornis die leidt tot hyperactiviteit en aandachtstekort. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, hoeft ze niet per sé met medicatie behandeld te worden. Ouders en andere volwassenen reageren soms nogal kortzichtig: «geef dat kind gewoon wat Rilatine en laat het zich rustig houden...» Maar kinderen houden zich nu eenmaal niet altijd rustig en dat wil ook niet noodzakelijk zeggen dat zij ADHD hebben. Een evenwichtige behandeling van de gedragsstoornis probeert het gedrag van het kind zoveel mogelijk positief te benaderen: een actiever kind heeft meer structuur en andere uitdagingen nodig. Hieronder lees je meer over de mogelijke behandelingen van ADHD.

Gedragstechnieken

Kinderen met ADHD hebben behoefte aan een zeer gestructureerde omgeving. Chaos verergert hun symptomen. Vele kinderen met ADHD reageren zeer goed op beloningssystemen, waarin je duidelijke gevolgen verbindt met positieve en negatieve vormen van gedrag. Positieve gedragen moet je belonen, zodat ze vaker voorkomen. Aan negatieve gedragingen hangen gevolgen die ervoor moeten zorgen dat het gedrag minder vaak voorkomt. Let op, straffen helpt niet altijd. Het ontbreken van een beloning is vaak een duidelijker signaal.

Sociale vaardigheden training en oudertraining

Sociale vaardigheden training is gericht op het aanleren van communicatie –en interactietechnieken. Zo leert het kind met ADHD hoe het in dagelijkse omgang met anderen relaties moet aangaan.

Oudertraining daarentegen kan ouders helpen beter om te gaan met een kind dat ADHD geeft. Zij leren hoe zij de omgeving van het kind beter kunnen structureren en hoe zij met gedragstechnieken het kind thuis (en elders) positief gedrag kunnen laten vertonen.

Coaching en therapie

Er bestaan tegenwoordig ADHD-coaches die ouders en kinderen helpen bij het structureren en organiseren van hun omgeving. Zij werken samen met hen een stappenplan uit en leren kinderen vaardigheden waardoor ze ook later zelfstandig kunnen functioneren en problemen kunnen oplossen.

Therapie concentreert zich minder op het wijzigen van het concrete gedrag, maar kan mensen wel helpen om ADHD te plaatsen in hun leven en er positiever mee om te gaan. Mensen met ADHD krijgen immers vaker dan anderen te maken met slechte relaties, gebroken vriendschappen en een erg lage zelfwaardering. Dit komt dan nog eens bovenop de eigenlijke gedragsstoornis, waardoor het geheel soms moeilijk te bolwerken is.