Zonnepanelen: hoeveel kosten ze?

Zonnepanelen zorgen ervoor dat we naast warmte ook elektriciteit kunnen putten uit onze voornaamste energiebron: de zon. De installatie ervan is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Het is immers een dure investering. De exacte prijs hangt af van verschillende factoren en is dus niet zomaar te bepalen. Hij hangt voornamelijk af van de kwaliteit van de zonnepanelen en de terugverdientijd (de tijd na dewelke men het geïnvesteerde bedrag in de installatie heeft terugverdiend). Gemiddeld kost een installatie ongeveer 24.000€, met een terugverdientijd van 10 jaar.

Verbruik

Je verbruik bepaalt hoeveel zonnepanelen je nodig hebt en dus onrechtstreeks de prijs. Je kan opteren voor ofwel weinig zonnepanelen met een hoog rendement of veel zonnepanelen met een laag rendement. De prijzen van de 2 verschillende installaties moeten vergeleken worden.

Rendement

Het rendement speelt ook een belangrijke rol in de prijs. Dit is afhankelijk van de oriëntatie en hellingsgraad van de zonnepanelen, die de capaciteit bepalen. Een goede oriëntatie leidt bijvoorbeeld tot een betere capaciteit, wat leidt tot een kleiner aantal vereiste zonnepanelen en dus een lagere prijs.

Soort zonnepanelen

Zoals bij alle producten bestaan er ook bij zonnepanelen verschillende soorten. Het soort dat je kiest bepaalt mede de prijs. Hoe minder zonnecellen de zonnepanelen bevatten, hoe goedkoper ze zijn. Een laag aantal zonnecelen hangt natuurlijk wel samen met een lager rendement. Het is dus belangrijk alle factoren in aanmerking te nemen vooraleer beslissingen te treffen.

Prijs per wattpiek

Een handige methode om verschillende zonnepanelen met elkaar te vergelijken is de prijs per wattpiek (Wp). Deze drukt de prijs uit van het zonnepaneel als je kijkt naar wat je betaalt voor een opgewekte wattpiek.

Subsidies

Om mensen aan te zetten tot het installeren van zonnepanelen en dus energiebesparing, voorziet de Vlaamse Overheid subsidies, onder de vorm van een groenestroomcertificaat. Dit certificaat wordt voor elke 1000 kWh opgewekte elektriciteit door de eigenaar ontvangen en kan bij de netbeheerder ingeruild worden voor 450€. Dit kan gedurende 20 jaar vanaf de installatie. Ook de Federale Overheid, de gemeente en de netbeheerders staan subsidies toe. De dure installatieprijs wordt hierdoor aanzienlijk verlicht.