Waterkwaliteit in een zwemvijver

Biologische filtratie

Biologisch filteren betekent reinigen met behulp van bacteriën. Deze zetten afvalstoffen om in moleculen die door planten kunnen worden opgenomen. De verontreinigingen bevatten onder andere fosfaatverbindingen en giftige ammoniak. Deze laatste wordt door de werking van de bacteriën omgezet in nitriet en vervolgens in nitraat, wat niet meer giftig is. 

De uiteindelijke restproducten van de chemische reacties zijn fosfaat en nitraat en worden door de planten verbruikt ter stimulering van hun groei.  Dit systeem van biologische filtratie werd door onder andere de Oostenrijkse en Franse overheid aanvaard voor toepassing in openbare zwembaden

Zwart water?

Viel het je al op dat de meeste zwemvijvers zwart zijn? Dit heeft niets te maken met het water, maar met de dichting. Bij zwembaden is deze meestal licht (lichtblauw of lichtgrijs), terwijl men bij zwemvijvers bijna steeds gebruik maakt van zwarte folie. Een belangrijke reden is het uitzicht. Donkere vijvers zien er mooier en natuurlijker uit en maken de reflecties van planten en bloemen spectaculair. 

Daarnaast heeft zwarte rubberfolie ook een lange levensduur. Het afdichtingsmateriaal gaat meestal tot tientallen jaren mee. Nog een bijkomend voordeel vindt men op thermisch vlak. De zwarte bodem slorpt warmte op en zorgt hiermee voor water dat 2 à 6 graden Celsius warmer is dan in een klassiek zwembad.