Symptomen longontsteking

De symptomen van longontsteking zijn vaak moeilijk te herkennen. Ze vertonen  namelijk veel overeenkomsten met een verkoudheid of met de griep. Daardoor zal je je vaak niet realiseren dat je een zwaardere aandoening hebt. Bovendien kunnen de verschijnselen bij de verschillende soorten longontsteking veel van elkaar verschillen, afhankelijk van de oorzaak van de longontsteking.

Symptomen van longontsteking kunnen bestaan uit:

-     Koorts, soms hoge koorts voorafgegaan door rillingen.

-     Hoesten en pijn in de borst.

-    Opgeven van etterig sputum.

-     Kortademigheid en een snelle ademhaling.

-    Cyanose of blauwzucht door het wegvallen van een deel van de longen .

-    Pijn in de borst bij het ademhalen

-    Koortsuitslag,  komt vooral voor bij een acuut verloop zoals bij de lobaire longontsteking.

Een ernstige pneumonie kan vergezeld gaan van een septische shock, die het gevolg is van een begeleidende bloedvergiftiging (sepsis) waardoor vaatverwijding optreedt.