Polyurethaan ramen

Polyurethaan of PUR ramen komen slechts zelden voor. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de hoge kostprijs, de beperkte mogelijkheden die polyurethaan biedt of simpelweg de onbekendheid bij het grote publiek.

Wat is polyurethaan nu eigenlijk?

Polyurethaan wordt gemaakt van de restproducten die er ontstaan bij het raffineren van aardolie tot brandstof. In een raamprofiel van PUR zit een aluminium kern die de nodige steun geeft en waarop het beslag bevestigd wordt. Rond deze aluminiumkern wordt het isolatieschuim aangebracht dat nadien een lakafwerking krijgt. Hierdoor heeft polyurethaan een hoge isolatiewaarde.

Uiterlijk zijn PUR-ramen het meeste te vergelijken met houten profielen gezien hun gelijkaardige breedte. Ook zijn ze net als hout makkelijk lichtjes bij te schuren. Een interessant verschilpunt is dat het vensterglas in hetzelfde vlak ligt als het raamkader. Dit raamkamer is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren, zowel mat als glanzend.

Welke voordelen biedt polyurethaan?

  • Een van de belangrijkste voordelen van PUR is de zeer goede isolatiewaarde. Zowel betreffende warmte als geluid. 
  • PUR-ramen zijn niet vatbaar voor rotting en bovendien antistatisch waardoor ze geen vuil aantrekken. Dit maakt polyurethaanramen zeer makkelijk in onderhoud. 
  • Polyurethaan is makkelijk te bewerken. Het materiaal leent zich goed voor gebogen vormen en retouches zijn eenvoudig aan te brengen.
  • PUR-ramen hebben een zeer kleine uitzettingscoëfficiënt waardoor ze minder onderhevig zijn aan veranderende weersomstandigheden en zo de nodige veiligheid op elk tijdstip kunnen bieden. 
  • Ten slotte is polyurethaan zeer milieuvriendelijk. De productie gebeurt vrij van FCKW, emissies of andere belastingen voor het milieu. Het restafval wordt dan weer volledig gerecycleerd en gerecupereerd. Zo wordt het aluminium weer gesmolten en in nieuwe toepassingen gebruikt, net als de polyurethaan.
  • Polyurethaan is bovendien niet giftig en wordt niet behandeld met producten die schadelijk zijn voor het milieu. 

Zoals reeds aangehaald werd is het hoge prijskaartje van PUR-ramen het grootste nadeel. Daarnaast zijn er nog andere volgende nadelen:

Lees meer over: aluminium , polyurethaan , pur , pur-ramen , raam , ramen