Passief bouwen

Er wordt steeds meer belang gehecht aan energiezuinig leven en wonen. Van overheidswege worden er meer eisen gesteld en wetten vastgelegd, maar ook de burgers zien hier almaar meer het belang van in. Een verminderd energieverbruik is immers niet enkel een must vanuit ecologisch standpunt, ook met het oog op onze energierekening is ecologisch verantwoord bouwen interessant. 


Het is veel werk en zeer kostelijk om een bestaande woning aan die eisen te laten voldoen. Bovendien is dat nooit volledig mogelijk. Wie echter een nieuwbouwwoning wilt neerzetten, staat best even stil bij de optie van passief bouwen. Het energieverbruik van een passiefhuis ligt immers 75% lager dan een traditionele nieuwbouwwoning.

Het principe en het ontwerp

Bij passief bouwen komt het erop neer om in elk seizoen een goed binnenklimaat te bekomen, zonder gebruik te maken van de traditionele verwarming. Dit wordt gerealiseerd volgens een bepaalde constructiestandaard.

Warmteverliezen minimaliseren door een ver doorgedreven isolatie

De isolatie is veel dikker dan in traditionele woningen, en de ramen bestaan uit drievoudige beglazing met thermisch onderbroken schrijnwerk. 

Warmteverliezen minimaliseren door een goede luchtdichtheid:

Ale naden of kieren worden luchtdicht gemaakt met kleefband of folie, zodat de warmte hier niet kan verdwijnen. Dat lost meteen ook condensatieproblemen op: vochtige lucht kan immers in de spleten condenseren en schimmel veroorzaken.

Warmtewinsten maximaliseren door gebruik van passieve energie:

Een passiefhuis wordt op zo’n manier opgebouwd, dat er zoveel als mogelijk geprofiteerd kan worden van zonne-instraling, om zoveel mogelijk warmte te kunnen terugwinnen. Dit geldt niet enkel voor de zomerzon, maar ook voor de winterzon. Het komt er dus op neer om zoveel mogelijk glas op het zuiden te richten, zodat een maximale hoeveelheid zonlicht het huis kan binnendringen. Belangrijk hierbij is uiteraard dat je bouwgrond juist georiënteerd is: als de zuidkant van je huis naar de straatkant gericht is, kan iedereen zomaar binnen kijken. Ideaal is het wanneer de zuidgevel op je tuin uitkijkt. Omdat ramen voor passieve huizen nogal prijzig zijn, wordt het aantal vensters in de andere gevels tot een minimum beperkt. 

Een goed ventilatiesysteem met warmterecuperatie:

de ventilatie wordt in passiefhuizen voortdurend door een balansventilatie gestuurd. In de winter verwarmt de uitgaande lucht de koude verse lucht in de warmtewisselaar. Bovendien kan de verse lucht worden aangezogen via een buis in de grond, om in de winter de buitenlucht te kunnen voorverwarmen. In de zomer wordt de gekoelde lucht uit de grondbuis rechtstreeks de woning in geblazen. Op die manier zijn de klassieke radiatoren niet meer nodig. Een naverwarming op het ventilatiesysteem volstaat.

Een verlaagd energieverbruik door efficiënte apparaten:

bij passief wonen wordt gekozen voor huishoudapparaten met het A+ label. Daarnaast zorgt het beperken van het stand-by verbruik voor een goede energiebezuiniging. 

Een investering

Het prijskaartje van een passiefhuis ligt gemiddeld zo’n € 15.000 hoger dan een traditionele nieuwbouwwoning. Maar dit kan je als een investering zien: op de lange termijn valt een passiefhuis goedkoper uit door de lage energierekeningen.