Nierfalen

Een normaal en gezond persoon heeft twee nieren. De nieren zijn organen die de vorm hebben van een boon. Ze liggen onder het middenrif, dicht bij de wervelkolom. Elke nier bestaat uit nefronen. Dit zijn kleine, maar essentiële eenheden waar het bloed wordt gefilterd. Door de filtering van bloed komen de afvalstoffen van je lichaam in je urine terecht. Jammer genoeg werken de nieren niet bij alle mensen even goed. Wanneer de nieren nauwelijks of niet meer werken, spreekt men van nierfalen. De medische term hiervoor is nierinsufficiëntie.

Chronisch en acuut nierfalen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen chronisch en acuut nierfalen. Bij chronisch nierfalen worden de nieren geleidelijk aan beschadigd. Dit gebeurt dus tijdens een langere tijdsspanne. Het proces van beschadiging is niet omkeerbaar. Acuut nierfalen is iets minder bekend bij het grote publiek. Het houdt in dat de nieren plots een verminderde werking hebben. De ernst van de beschadiging bepaalt of de nieren opnieuw zullen kunnen functioneren of niet.

Wat zijn de oorzaken van nierfalen?

Nierschade kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kan nierfalen veroorzaakt worden door ongezonde eet- en leefgewoontes. Het kan ook zijn dat de nierschade een gevolg is van een nierziekte. Daarnaast kan het ontstaan als complicatie bij een eerder opgekomen ziekte.

Wat zijn de gevolgen van nierfalen?

Nierfalen is een medische aandoening met ernstige gevolgen. Het is levensbedreigend en zorgt voor grote gezondheidsproblemen. Deze aandoening heeft consequenties voor bijna alle functies die jouw nieren regelen:

  • de hoeveelheid water in je lichaam
  • de concentratie van elektrolyten in je bloed
  • de vorming van de rode bloedcellen
  • het hormonaal reguleren van de bloeddruk
  • het zuur-base evenwicht van je lichaam
  • de zuivering van afvalstoffen in het bloed
  • de urineproductie

Het is dus duidelijk dat nierfalen zorgt voor een totale ontregeling van de circulatie van het bloed en van de urineproductie. Nierinsufficiëntie is gevaarlijk, maar zeker niet onvermijdelijk. Vroegtijdige controle is erg belangrijk. Regelmatige opsporing bij patiënten met suikerziekte en mensen met een te hoge bloeddruk is dus geen overbodige luxe!