Isoleren aan de binnenkant of aan de buitenkant?

Als je plannen hebt om een huis te renoveren, moet je aandacht besteden aan een goede isolatie van het dak en de muren. De muren kan je op twee manieren isoleren: aan de binnenkant en aan de buitenkant. Beide opties houden voordelen en nadelen in.

Isoleren aan de binnenzijde

Isolatie aan de binnenkant van de muren bestaat meestal uit een laag isolerend materiaal die men bedekt met voorzetwanden.

Het is mogelijk om deze manier van isoleren zelf uit te voeren, maar dan moet je de isolatie bestand maken tegen de problemen die kunnen optreden door koudebruggen. Koudebruggen laten warmte verloren gaan en kunnen bijzonder lastige gevolgen hebben, zoals condensatie en schimmelvorming. Op een aantal plaatsen in de muren kunnen koudebruggen ontstaan door een kleine onderbreking in de isolatie, bijvoorbeeld op de plek waar een binnenmuur met een buitenmuur verbonden is.

Daarom is voorkomen beter dan genezen: 

  • Zorg voor een dampremmende folie die voorkomt dat vocht in de isolatie dringt vanuit de binnenkant van je huis.
  • Een buitenafwerking met waterwerende én dampopen eigenschappen is onmisbaar. Hierdoor kan eventueel vocht in de isolatie ontsnappen, terwijl vocht van buitenaf niet kan binnendringen.

Als je rekening houdt met deze aandachtspunten, kan je een isolatie aan de binnenzijde zelf uitvoeren en bespaar je op de kosten voor de plaatsing. Binnenisolatie heeft wel één belangrijk nadeel: je staat leefruimte af aan het isolatiemateriaal.

Isoleren aan de buitenzijde

Als je ook de gevel van het huis wil opknappen, is isolatie aan de buitenzijde een voor de hand liggende keuze. Men kan het isolatiemateriaal dan aanbrengen tussen kepers of rechtstreeks tegen de muur, afgedekt met een laag gevelpleister.

Wanneer je kiest voor het systeem met kepers, plaatst men eerst het isolatiemateriaal tussen de kepers. Vervolgens brengt men een dampopen folie aan om vochtproblemen te vermijden en ten slotte volgt de gevelbekleding op een basis van tengellatten.

Het alternatief is een systeem waarbij men het isolatiemateriaal tegen de muur plaatst en afwerkt met een laag gevelpleister. Zo vermijd je koudebruggen omdat je geen kepers gebruikt, maar de hogere kostprijs is minder gunstig. Laat deze taken steeds over aan een professional.