Buiten de lijntjes denken kun je leren

Als mensen je een vraag stellen, verwachten ze een standaardantwoord terug waarop zij weer kunnen reageren. Maar waarom niet eens een antwoord geven dat net iets anders, iets specialer is, dat buiten het omlijnd kader valt? Dat buiten de lijntjes denken komt van het Engelse 'thinking outside the box'. Maar hoe gaat dat nu in z’n werk?

Dagelijkse realiteit

Eenvoudig uitgelegd wil die wijze van denken zeggen dat je op een creatieve manier nadenkt en de elementen op een nieuwe en dus andere manier schikt. Het is niet alleen goed om je brein beter te ontwikkelen maar het zal je ook helpen om hangende zaken in het dagelijkse leven op een andere manier te bekijken en ze op te lossen. Je merkt snel dat we eigenlijk vrij geconditioneerd zijn en een bepaald verwachtingspatroon hebben. 

Daarom dat mensen vaak ook raar opkijken als je een creatief, maar een ander zicht op de zaken geeft. Test zelf maar eens. Op de vraag van je vriend hoe laat het is, kijk je niet naar je horloge maar zeg je bijvoorbeeld iets geks als: ‘Het is tijd voor liefde’. Terwijl je dat zegt, loop je naar buiten. Let dan maar eens op hoe verward de andere achterblijft. Waarom? Je hebt zijn normale denkpatroon doorbroken. 

Leer het zelf

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan om zo te denken. We geven een voorbeeld. In de volgende reeks woorden is er eentje dat daar niet thuishoort. Aan jou om te zoeken welk woord en uit te leggen waarom. De woordenreeks is: vermenigvuldigen – aftrekken – optellen - verlagen. Welk woord hoort er niet bij? Verlagen? Omdat het geen wiskundige term is en de rest wel? Kan inderdaad kloppen maar dan moeten we je teleurstellen want nu denk je nog niet ‘out of the box’. Wat dat wel zou zijn is ‘vermenigvuldigen’. Waarom? Omdat dat woord de meeste letters telt. Er kunnen veel goede antwoorden gegeven worden, maar het laatste getuigt van het denken buiten de lijntjes. 

Problemen oplossen

Hoe kan je dat denken nu best toepassen? Wel, bekijk een zaak of een probleem eens van de andere kant. Draai het op z’n zij of ondersteboven zodat je er zelf ook een andere kijk op hebt. Zo denk je creatief en word je gestimuleerd om een nieuwe omkadering ervoor te bedenken. 

Tips

Buiten de lijntjes denken kan nooit gek genoeg zijn. Heb je ideeën? Aarzel dan niet om ze te gebruiken of om ermee te werken. Het kan een vast patroon doorbreken en je zo op frisse, nieuwe plannen brengen, wat uiteindelijk de bedoeling is. Laat je dus niet beperken door mensen die je ideeën absurd of over the top vinden. Vaak leiden die ingevingen tot een goede oplossing. Wees niet te zeer gefocust rond de vraag of het probleem. Zo creëer je stress en daarmee kan je niet helder nadenken.