Boilers voor warm water

Een boiler is een toestel dat ons huis van warm water voorziet, zover zijn we allemaal. Maar ken je ook het werkingsmechanisme van zo’n boiler? Of wist je al dat er verschillende soorten boilers bestaan? We verklaren ons nader… .

Warm water is lichter dan koud water…

Dit principe laat ons de werking van een boiler begrijpen. Telkens wanneer je thuis je waterkraan opendraait, zal er koud water uit de waterleiding in de boiler stromen. Dit koude water komt dan onderin de boiler terecht, terwijl er zich bovenaan in de boiler warm water bevindt. Dat is logisch, als je weet dat warm water lichter is dan koud water. Wanneer jij je warmwaterkraan openzet, wordt het water dat zich bovenaan bevindt – dit is dus het reeds verwarmde water – uit de boiler gehaald. Een boiler houdt zo continu een bepaalde hoeveelheid water op temperatuur.

Op vlak van werkingsmechanismen kunnen we boilers indelen in twee grote categorieën:

  • Direct verwarmde boilers
  • Indirect verwarmde boilers

Bij de boilers van de eerste categorie is het zo, dat er een geïntegreerde warmtebron, elektrische weerstand of een gas- of stookoliebrander aanwezig is. Daardoor is er bij dit type een afvoer voor de verbrandingsgassen nodig.  

Bij de indirect verwarmde boilers werkt men met een externe warmtebron. De warmte wordt dan aan het water doorgegeven in de boiler, via een spiraalvormig circuit binnenin of via de dubbele wand. Deze laatste methode – met dubbele wand – wordt ook wel het ‘bain-marie’-principe genoemd, omdat er in de buitenste tank heet water stroomt dat het water in de binnenste tank gaat opwarmen.

Verschillende soorten boilers

Zoals we al aangaven zijn er verschillende soorten of typen boilers op de markt. Zo zijn er elektrische boilers, boilers op aardgas of stookolie of zonneboilers. Deze laatste soort werkt – zoals het woord al doet vermoeden – op basis van zonne-energie. 

Opgelet!

Bij de aankoop van een boiler, is het belangrijk dat de grootte van je boiler past bij je persoonlijk warmwaterverbruik. Is de inhoud te groot, dan zal je teveel betalen bij aankoop en in verbruik. Is je boiler te klein, dan zal je af en toe met koud water moeten afwassen!

Lees meer over: boiler , warm water