Behandeling van het syndroom van Reye

Alhoewel de meeste kinderen geheel herstellen van het syndroom van Reye binnen 2 tot 3 maanden, resulteert de aandoening in sommige gevallen toch in ernstige hersenbeschadiging of zelfs sterfte. Het is aldus van groot belang de ziekte zo snel mogelijk te behandelen, wat altijd in een ziekenhuis gebeurt. Indien de aandoening ver gevorderd is, zal de patiënt opgenomen worden in de intensieve zorgafdeling van een ziekenhuis.

Ziekenhuisverblijf

De ernst van het syndroom van Reye varieert sterk. Toch is zowel bij de mildere als bij de zwaardere varianten hospitalisatie noodzakelijk. Aangezien het syndroom enkel bij kinderen optreedt, kan het ziekenhuisverblijf angstaanjagend zijn voor het kind. Daarom wordt het aangeraden dat je regelmatig op bezoek gaat bij je kind indien het niet mogelijk is om bij je kind te overnachten zoals in de intensieve zorgafdeling. Om je kind meer op zijn of haar gemak te doen voelen, kan je best ook een aantal persoonlijke bezittingen zoals speelgoed meenemen naar het ziekenhuis.

Behandeling

Opdat het kind de meeste kans op volledig herstel geniet en geen ernstige complicaties opdoet, is het zeer belangrijk de aandoening zeer snel te behandelen. Aangezien er geen medische behandeling voor het syndroom van Reye zelf is, zal het medische team op verschillende manieren trachten de hersenen te beschermen tegen onherstelbare schade.

Zo kan het kind gedurende enkele dagen via de ader vloeistoffen toegediend krijgen of medicatie om de zwelling van de hersenen te verminderen. Ook zal men zeer nauwkeurig toezicht houden op het kind. De bloeddruk, temperatuur en hartslag zullen vaak genoteerd worden. De nierfunctie kan worden nagekeken via de urine in de katheter. Men zal eveneens regelmatig bloed trekken om de hoeveelheid chemicaliën en dan vooral suiker te meten. Wanneer de aandoening ernstiger is of je kind in een coma geraakt is, zal de druk in het hoofd van het kind gecontroleerd worden. Een respirator blijkt noodzakelijk indien het kind aanzienlijke moeilijkheden ondervindt om adem te kunnen halen.

Prognose

Herstel van het syndroom van Reye is afhankelijk van hoe sterk de hersenen gezwollen zijn. Ook is aangetoond dat de kans op volledig herstel een dramatische stijging kent indien het syndroom gediagnosticeerd en behandeld is in de eerste fasen. Wanneer de aandoening pas laat ontdekt wordt, is de kans op sterfte aanzienlijk. Er snel bij zijn is dus essentieel.