Behandeling blindedarmontsteking

Bij een vermoeden van een blindedarmontsteking, zal de huisarts de patiënt meteen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Daar zal men overgaan tot de verwijdering van de blindedarm. Deze operatie wordt een appendectomie genoemd.

De operatie gebeurt via een kleine snee aan de rechterkant van de onderbuik of een laparoscopie (kijkoperatie). In dat laatste geval kan de chirurg zijn eigen handelingen volgen op een scherm en op die manier de operatie uitvoeren. Welke methode de chirurg kiest, is voor een groot deel afhankelijk van de ernst van de ontsteking.

Als de patiënt ten gevolge van de ontsteking een buikvliesontsteking heeft in  de onderbuik, kan de chirurg ervoor kiezen te opereren via een snee in het midden van de onderbuik. Op die manier kan hij ook de andere oorzaken opsporen en een aangepaste behandeling geven.

Na de blindedarmoperatie

De operatie is niet zo’n zware ingreep. De patiënt kan normaal gezien al na 4 à 5 dagen het   ziekenhuis verlaten, tenzij er zich complicaties voordoen. Meteen na de operatie krijgt de patiënt vocht en medicijnen via een infuus. Na een gewone operatie kan de patiënt na een dag of vijf weer normaal eten. Toch kan het tot een paar weken na de operatie duren voordat hij volledig hersteld is.  

De hechtingen mogen eruit na een dag of zeven. Als er een acute ontsteking is met vrij vocht of pus wordt de huidwond soms opengelaten. De wond geneest dan iets trager.

Net zoals andere operaties, is ook een appendectomie niet volledig zonder risico’s. Mogelijke complicaties van een operatie zijn nabloedingen, wondinfecties of abcessen in de buik.