Antibioticaresistentie

Antibiotica worden al lang en op grote schaal gebruikt. Het bleken uitstekend geneesmiddelen om bacteriële infecties te bezweren, maar de laatste decennia is er een nieuw probleem bovengekomen. Steeds meer bacteriën werden resistent tegen bepaalde antibiotica. Ook de antibiotica waarvoor ze resistentie opbouwen, blijken er almaar meer te zijn.

Ontstaan van antibioticaresistentie

Antibiotica werden veelvuldig en massaal gebruikt. Bepaalde soorten bacteriën zijn zich hiertegen gaan verzetten en ondergingen geleidelijk aan genetische veranderingen, totdat ze resistent zijn. Als een patiënt besmet wordt met een resistente bacterie en vervolgens behandeld wordt met een antibioticum waartegen deze bacterie bestand is, ontstaan er problemen. Het antibioticum zal alle bacteriën doden, behalve de resistente, waardoor deze volop kunnen beginnen woekeren. De patiënt zal dan een ander antibioticum moeten nemen waartegen de bacterie niet resistent is.

Antibioticaresistentie voorkomen

Men vreest dat er in de toekomst steeds meer bacteriën zullen zijn die steeds meer resistent worden tegen verschillende soorten antibiotica. Het is daarom noodzakelijk dat antibiotica weldoordacht gebruikt worden en alleen als het echt nodig is. Neem ook steeds de juiste dosissen en houd je aan de duur van een kuur (meestal moet je een verpakking helemaal opgebruiken).