Antibiotica

Het woord antibioticum betekent letterlijk ‘tegen het leven’. Antibiotica bestaan uit chemische stoffen die door micro-organismen worden uitgestoten om concurrerende micro-organismen te doden of om hun groei te belemmeren. Antibiotica bestrijden dus micro-organismen die de patiënt schade berokkenen. De Britse arts Alexander Fleming ontdekte in 1928 per toeval penicilline, het eerste antibioticum.

Smalspectrumantibiotica

Smalspectrumantibiotica zijn enkel actief tegen bepaalde soorten bacteriën. Een arts zal ze voorschrijven als hij precies weet welke bacterie de infectie veroorzaakt. Aan deze antibiotica wordt steeds de voorkeur gegeven omdat ze minder actief zijn tegen onschadelijke of nuttige bacteriën.

Breedspectrumantibiotica

Breedspectrumantibiotica zijn actief tegen meerdere soorten bacteriën. Een arts schrijft ze voor wanneer het niet volledig duidelijk is welke bacteriën de infectie veroorzaken. Een nadeel is dat breedspectrumantibiotica - meer onschadelijke of nuttige bacteriën zullen doden dan smalspectrumantibiotica.