Acuut nierfalen

De term ‘acuut nierfalen’ wordt gebruikt om aan te duiden dat de nieren plotseling falen. Omdat deze medische aandoening levensbedreigend is, is het noodzakelijk dat de oorzaak zo spoedig mogelijk wordt gevonden. Het verlies van de nierfunctie kan fataal zijn. Het lichaam wordt zo vergiftigd door de afvalstoffen. Bij goed werkende nieren verlaten deze afvalstoffen het lichaam via de urine.

Wat veroorzaakt acuut nierfalen?

De oorzaken van acuut nierfalen kunnen opgedeeld worden in drie hoofdoorzaken:

Een plotselinge, ernstige daling in de bloedtoevoer naar de nieren. Schade veroorzaakt door medicijnen, infecties of gifstoffen. Een plotselinge verstopping waardoor de urine niet meer uit de nieren wegvloeit.  

Nadat de oorzaak is opgespoord, doet de arts er goed aan deze zo snel mogelijk te behandelen. Na behandeling van de oorzaak kunnen de nieren na enkele weken weer naar behoren werken.

Kan je herstellen van acuut nierfalen?

In tegenstelling tot chronisch nierfalen, is acuut nierfalen wel omkeerbaar. Zonder behandeling is acuut nierfalen binnen enkele dagen dodelijk. De bloedtoevoer naar de nieren moet zo snel mogelijk hersteld worden. Bij een verstopping van de urinewegen wordt een katheter gebruikt om de urine weer op gang te brengen. Soms is de schade bij acuut nierfalen niet volledig te herstellen en kan chronisch nierfalen optreden. Wanneer een patiënt in deze fase terecht komt, is de schade niet meer te herstellen. De arts zal dan kijken naar de resterende functionaliteit van de nieren.

NGAL helpt zoeken naar acuut nierfalen 

Zo’n twee jaar geleden ontdekten onderzoekers van de Columbia University in New York iets verrassend in verband met acuut nierfalen. In het universiteitsziekenhuis kwamen patiënten met een verhoogd creatinegehalte. De onderzoekers controleerden niet enkel de bloed- en urinewaarden, maar ook de hoeveel NGAL in de urine. NGAL is een eiwit en staat voor neutrofiel gelatinase-geassocieerd lipocaline. Er was een verhoogde hoeveelheid NGAL merkbaar bij de mensen met een acute nieraandoening. Ook bleek dat de hoeveelheid NGAL erop kan wijzen of de patiënt een dialyse moet ondergaan. De onderzoekers raden een meting van de hoeveelheid NGAL aan om een onderscheid te maken tussen chronisch en acuut nierfalen en om de overlevingskansen van het slachtoffer in te schatten.

Lees meer over: acuutnierfalen , ngal , nieren , nierfalen